Husene i Viborg Miniby

Gråbrødre Klosterkirke”

Opført af Franciskanermunkene (Gråbrødrene) i det 1300- århundrede som en del af et større klosteranlæg. Tårnet er bygget i 1760. Kirke og tårn er nedbrudt i 1813. Her var reformatoren Hans Tausen præst efter reformationens indførelse i Viborg i 1529.

Sct. Mogens Gade 7 ”Hauchs Gaard”

En af byens ældste bygninger opført i 1530 af genbrugte materialer fra de nedbrudte kirker og kloster efter reformationen. Genopført efter bybranden i 1726. Har navn efter justitsråd Henrich Rosenauer Hauch, der købte ejendommen i 1783 og hvis familie boede der i 60 år. De 4 døre mod gaden tjente som adgang til handelsboder ved snapstingsmarkeder.

Sct. Mogens Gade 10 ”Skomager Holms Hus”

Opført af kandestøber Hans Hansen i 1642. Beboet af flere skræddere i tre generationer fra 1716 til 1747. Genopført af skrædder Peder Jacobsen Aarestrup efter bybranden i 1726. Købt i 1850 af den første af 3 generationer af skomagere frem til 1955 ialt i 105 år. I 1854 udlejede skomager Berg en boligfløj ud til vejingeniør Enrico Mylius Dalgas senere medstifter af ”Det Danske Hedeselskab” i 1866.

Sct. Mogens Gade 11 ”Den gamle Præstegaard”

Dette flotte bindingsværkshus er genopført efter bybranden i 1726 af ejeren stiftprovst Christen Lassen Tychonius ovenpå ruinerne af et tidligere hus opført efter reformationen i 1536. Bolig for flere generationer af præster frem til 1822 ialt i 104 år.

Sct. Mogens Gade 29

Dette flotte bindingsværkshus er opført i 1757 af vicerektor Jessen og har i flere generationer været bolig for flere skiftenede håndværksmestre.

Sct. Mogens Gade 30

Denne flotte 1700-tals bindingsværkshus har igennem tiden været bolig for flere skiftende håndværksmestre.

Sct. Mogens Gade 31 ”Karnapgaarden”

En af gadens mest fremtrædende bygninger med kamtakkede gavle og fremspringende karnap med pyramidetag. Opført på eksisterende kældre af lægen Christen Nielsen Skøtte i 1643-1649 og har siden været bolig for flere prominente ejere. Ved genopførelsen er i stor udstrækning genbrugt granitkvadre fra de nedbrudte kirker og klostre efter reformationen.