• Velkommen til Viborg Miniby!

    Åbent fra 9.00 til 12.00 mandag, tirsdag og onsdag. Lørdag kl. 9.00 til 13.00 I juni, juli og august.

    – Der er frivillig betaling i åbningstiden.

    – Op til 15 personer er der en betaling på 300 kr. for en rundvisning.
    – Over 15 personer er der en betaling på 20 kr. pr. person for en rundvisning.

    Viborg Miniby

Drone som viser udsnit af Viborg Miniby:

VELKOMMEN TIL VIBORG MINIBY

Ved opførelsen af Viborg Miniby har man ønsket at genskabe det historiske miljø af huse indenfor de gamle byporte i ministørrelse 1: 10, som byen så ud omkring år 1850. Dengang havde byen ca. 4000 indbyggere.

Byggeriet er begyndt med husene i Sct. Mogens Gade på strækningen fra Sct. Mathias Gade til Reberbanen med tilsluttende sidegader, samt området ved Nytorv og Latinerhaven. Tillige er udlagt arealer til Domkirken og Gråbrødre Klosterkirke.

Det var i området ved Viborg Domkirke grundlaget blev skabt for Viborg bys eksistens, og hele området emmer af mere end 1000 års danmarkshistorie. Herfra stammer byens navn, der betyder ”Helligdommen på bjerget”.

Efter reformatoren Hans Tausens lutherske virke og bruddet med den katolske kirke og indførelsen af reformationen i hele Danmark i 1536, blev mange kirker og klostre nedbrudt. Mange af byens huse er opført af genbrugsmaterialer fra de nedbrudte kirker og klostre.

Byggeriet er ligeledes præget af genopbygningen efter den store bybrand i 1726, der lagde store dele af byen øde.

Alle de enkelte bygningsdele fremstilles af minibyggerne, og der benyttes ofte specialudviklede værktøjer og maskiner.

Det kan være et stort arbejde at finde frem til, hvordan husene så ud i vores byggeperiode. Der søges derfor oplysninger hos såvel ejere samt kommunen og lokalhistoriske arkiver. Eksisterende huse kan dog opmåles og fotograferes

Husene optegnes af minibyens arkitekter, hvorefter det praktiske arbejde kan begynde.

På vores eget teglværk fremstilles almindelige mursten, munkesten, tagsten og rygningssten og eventuel specialsten. Stenene brændes derefter i egen brændeovn. Snedkerværkstedet fremstiller støbeforme og konstruerer bindingsværk.Husenes fundamenter støbes, bagmure og tagkonstruktion opstilles og murerarbejdet igangsættes.